Follow Us On

Monoteism - Tawhid - توحيد

Allah är Evig. Han har ingen början.

Allah är Oändlig; Han har inget slut.

Allahs attribut är eviga och oändliga. De har ingen början och inget slut.

Allahs attribut ändras inte, utvecklas inte, förvandlas inte, därför de egenskaperna tillhör skapelsernas attribut.

Allah är Skaparen till världen och vad som finns i den. Han är Skaparen av gott och ont. Han är Skaparen av skapelsernas handlingar och Han är deras Försörjare.

Allah är Den utan partner.

Allah är ingen kropp. Han har inte någon storlek och upptar inte några platser.

Allah behöver inte skapelserna.

Endast Allah förtjänas att dyrkas. Ingen är Gud förutom Honom.


Ordet 'Han' 'Honom' eller 'Hans' när det används med hänvisning till Allah ska det inte tolkas som att det skulle representera kön. Allah skapade man och kvinna, och Han liknar inte någon av Sina skapelser.

Alla skapelser har en början. Allah skapade dem.

Det är intellektuellt möjligt för skapelserna att upphöra.

Skapelsernas attribut är skapade. De har en början och det är intellektuellt möjligt för dem att upphöra.

Skapelsernas attribut ändras, utvecklas och förvandlas från ett skick till ett annat, därför Allah är deras Skapare.

Skapelserna skapar inte gott och ont. De skapar inte någon av sina handlingar. Den som delar ett äpple kan inte sätta ihop det som det var.

Skapelserna är av många olika former och färger. Samma sorts frukt kan vara söt eller sur. Ändå liknar skapelserna fortfarande varandra i många aspekter.

Skapelserna har storlekar och platser som de bor på.

Skapelserna är i behov av sin Skapare. De behöver Allah.

Skapelserna förtjänar inte att dyrkas, därför de är svaga och är i behov av sin Skapare.

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
[Sorat ash-shora, vers 11] [42:11]
Där finns ingenting som Allah på något sätt

وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ
[Sorat an-Nahl, vers 60] [16:60]
Allah har attribut (egenskaper) som inte liknar andras attribut (egenskaper).

كَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً
[Sorat an-Nisa', vers 164] [4:164]
Allah talade till Mosa (Moses) som hörde Allahs Eviga Tal.

اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
[Sorat ar-Ra^d, vers 16] [13:16]
Allah är Skaparen av allting.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
[Sorat al-Ikhlas, vers 1] [112:1]
Allah är En utan partner.

اللَّهُ الصَّمَدُ
[Sorat al-Ikhlas, vers 2] [112:2]
Allah  behöver inte någonting  och allting behöver Allah.

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
[Sorat al-Ikhlas, vers 3] [112:3]
Allah har inte barn och Allah har inte en moder eller en fader.

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ
[Sorat al-Ikhlas, vers 4] [112:4]
Ingen sak är lik eller jämlik Allah

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ
[Sorat al-Fatir, vers 3] [35:3]
Ingen är Skaparen förutom Allah

 

 

Anslutit sig till vår sida på Facebook

www.facebook.com/sayyedona.muhammad